UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Centrul de Cercetare și Transfer Tehnologic Polytech

CCTT Polytech


Textile-Pielărie și Management Industrial Automatică și Calculatoare Construcții de Mașini și Management Industrial Inginerie Chimică și Protecția Mediului Arhitectură Construcții și Instalații Electronică și Telecomunicații Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Mecanică Știința și Ingineria Materialelor Electrotehnică